Τελευταία Νέα, Ανακοινώσεις

Επικήδειος για τον Πέτρο Καρακίτσο
Φίλτατε Πέτρο, Αβάσταχτος ο πόνος και η στεναχώρια που πρέπει να σου πούμε το τελευταίο αντίο διότι φεύγεις ενώ είχες δυνατότητες να κάνεις και να προσφέρεις ... περισσότερα
Ψήφισμα Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Πάτρας για το θάνατο του Καθηγητή Κυτταρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ Πέτρου Καρακίτσου
Έδρα: ΦΛΩΡΙΝΗΣ 9, Τ.Κ 264 41 Πάτρα Επικοινωνία: 2610-438689, Fax: 2610-990987 semmpatras@yahoo.com Πάτρα, 27/06/2017 Αρ.Πρωτ: 207/27-06-2017 Ψήφισμα Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Πάτρας για το θάνατοτου Καθηγητή Κυτταρολογίας Τμήματος ... περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΡΤΕΜΗ | 22/4/17, ΛΑΡΙΣΑ
  ... περισσότερα

Καλωσορίσατε στην σελίδα Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών και Μαιευτών

Η Μαιευτική είναι από τα αρχαιότερα επαγγέλματα που εμφανίστηκαν στην ανθρώπινη κοινωνία.

Μαίες αναφέρονται στις αρχαίες γραφές σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελούσαν ανέκαθεν αξιοσέβαστα πρόσωπα.

Στον ελληνικό χώρο, σύμφωνα με τη Μυθολογία,  υπήρξαν θεότητες που είχαν την ιδιότητα της Μαίας, όπως η Ήρα, η Άρτεμις ,η Ελευθώ, η Ειλειθυία αλλά υπάρχουν αναφορές και σε ιστορικές Μαίες, όπως η Φαιναρέτη, μητέρα του Σωκράτη, από την οποία ο μεγάλος φιλόσοφος διδάχθηκε τη «μαιευτική μέθοδο» της φιλοσοφίας του.

Σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, μέχρι τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, η Μαιευτική γνώρισε μεγάλη άνθιση και για αιώνες παρέμεινε εμπειρική κυρίως τέχνη που διδασκόταν από εμπειρότερες Μαίες σε νεότερες. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το έργο της «Μαίευσης» συνεχίστηκε από τις εμπειρικές Μαίες, οι οποίες συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι και τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα.

Σχολές Μαιευτικής ξεκίνησαν να λειτουργούν μετά την απελευθέρωση και η πρώτη σχολή Μαιών λειτούργησε περί το 1838, στο νεοσυσταθέν τότε Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1909, με Νόμο του Κράτους, οι Μαίες διακρίνονταν σε «επιστήμονες» και «πρακτικές». Οι πρώτες ήταν εκείνες που είχαν φοιτήσει σε σχολή Μαιών και οι δεύτερες ήταν εμπειρικές.

Το 1932 ιδρύεται η Σχολή Μαιών «Βιργινία Σκυλίτση» με έξοδα της Έλενας Βενιζέλου, στο χώρο του Μαιευτηρίου που έχει το όνομά της και δέκα χρόνια αργότερα ιδρύεται Σχολή Μαιών στο Δημόσιο Μαιευτήριο Θεσσαλονίκης. Η Σχολή του Μαιευτηρίου «Αλεξάνδρα» ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Οι Σχολές αυτές εφοδίασαν την ελληνική κοινωνία με Μαίες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η λειτουργία τους σταμάτησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οπότε και τμήματα Μαιευτικής λειτούργησαν στα ΚΑΤΕΕ και αργότερα στα ΤΕΙ.

Σήμερα λειτουργούν τρία τμήματα Μαιευτικής, στα ΑΤΕΙ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης και από τη δεκαετία του 1980 δέχονται και άρρενες φοιτητές που ονομάζονται «Μαιευτές».

Ένας μεγάλος αριθμός Μαιών και Μαιευτών σήμερα προσφέρει μαιευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ελληνικό πληθυσμό, τοποθετημένοι σε Μαιευτήρια, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, σε ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά Μαιευτήρια και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχοντας ολοκληρώσει ή παρακολουθώντας προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπονώντας διδακτορικές διατριβές. Επιπλέον, αρκετές Μαίες ασκούν ιδιωτικό επάγγελμα, απασχολούνται στη Μαιευτική εκπαίδευση, σε διοικητικά καθήκοντα και τέλος ένας αριθμός Μαιών – Μαιευτών εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Εφετειακοί Σύλλογοι Μαιών  ιδρύθηκαν με Βασιλικό Διάταγμα στις 28 Δεκεμβρίου 1955.

Ο πρώτος Σύλλογος που συστάθηκε ήταν ο Σύλλογος της Αθήνας και τρία χρόνια αργότερα, με υπουργική απόφαση, ορίστηκαν προσωρινές διοικούσες επιτροπές για τους υπόλοιπους Συλλόγους οι οποίες διενήργησαν εκλογές και τελικά οργανώθηκαν οι 9 εφετειακοί Σύλλογοι Μαιών - Μαιευτών (ΣΕΜΜ) που υπάρχουν  σήμερα, οι οποίοι αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Στους  ΣΕΜΜ, βάσει της νομοθεσίας, εγγράφονται υποχρεωτικά απόφοιτοι των τμημάτων Μαιευτικής των ΤΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στους ΣΕΜΜ γράφονται πλέον και απόφοιτοι Μαιευτικής ισότιμων σπουδών των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγραφή των Μαιών και Μαιευτών στους κατά τόπους Συλλόγους είναι υποχρεωτική προκειμένου να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματική ταυτότητα και να ασκήσουν νόμιμα τη Μαιευτική σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Όργανα διοίκησης των ΣΕΜΜ είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου προκύπτουν μετά από εκλογές και των οποίων η θητεία είναι τριετής.
Εποπτεία επί της λειτουργίας των ΣΕΜΜ έχει ο Σύλλογος της Αθήνας, ο οποίος και τους εκπροσωπεί στους Διεθνείς Οργανισμούς των οποίων αποτελεί μέλος, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιών (ΕΜΑ), η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κλπ.

Οι 9 Εφετειακοί Σύλλογοι είναι οι εξής:

Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης, Ναυπλίου, Ιωαννίνων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Ελλάδας και Αιγαίου.

Ο ΣΕΜΜ Αθηνών, με τη συνεργασία των υπολοίπων Συλλόγων, εκδίδει το επιστημονικό Μαιευτικό περιοδικό «Ελευθώ».