Θέσεις Εργασίας


Τελευταία Νέα, Ανακοινώσεις

Επικήδειος για τον Πέτρο Καρακίτσο
Φίλτατε Πέτρο, Αβάσταχτος ο πόνος και η στεναχώρια που πρέπει να σου πούμε το τελευταίο αντίο διότι φεύγεις ενώ είχες δυνατότητες να κάνεις και να προσφέρεις ... περισσότερα
Ψήφισμα Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Πάτρας για το θάνατο του Καθηγητή Κυτταρολογίας Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ Πέτρου Καρακίτσου
Έδρα: ΦΛΩΡΙΝΗΣ 9, Τ.Κ 264 41 Πάτρα Επικοινωνία: 2610-438689, Fax: 2610-990987 semmpatras@yahoo.com Πάτρα, 27/06/2017 Αρ.Πρωτ: 207/27-06-2017 Ψήφισμα Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Πάτρας για το θάνατοτου Καθηγητή Κυτταρολογίας Τμήματος ... περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΡΤΕΜΗ | 22/4/17, ΛΑΡΙΣΑ
  ... περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΜΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕ


Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/ευτών Εφετείου Θεσσαλονίκης, ν.π.δ.δ. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αλεξάνδρου Σβώλου 40 ΤΚ 54621, και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Της Ένωσης Νοσηλευτριών/ών Ελλάδας (ΕΝΕ), ν.π.δ.δ., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Β. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον Πρόεδρο του 2ου ΠΤ που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μαβίλη 11 Τ.Κ 54630.

Κοινοποίηση : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, ν.π.δ.δ., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49 και εκπροσωπείται νόμιμα

Θεσσαλονίκη, 02.03.2017

Προ ολίγων ημερών περιήλθε σε γνώση μας η από 6.2.2017 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση με διαμαρτυρία και επιφύλαξη της Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) απευθυνόμενη προς το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Στην εν λόγω εξώδικο, η ΕΝΕ στρέφεται κατά της διοίκησης του Νοσοκομείου και ειδικότερα κατά της υπ’ αριθ. 54/31.1.2017 απόφασης της κ. Διοικήτριας του Νοσοκομείου, με την οποία, μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε από 13.02.2017 η ανάθεση καθηκόντων προσωρινών Προϊσταμένων και Αναπληρωτών προσωρινών Προϊσταμένων σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείο μέχρι την επιλογή νέων από το αρμόδιο όργανο. Η ΕΝΕ με την ανωτέρω εξώδικό της ισχυρίζεται καταρχήν πως η ανωτέρω απόφαση δεν είναι σύννομη και πάσχει από ακυρότητα για τους εκτιθέμενους σε αυτήν λόγους. Επιπρόσθετα, η ΕΝΕ στην ανωτέρω εξώδικό της στρέφεται ειδικώς κατά της ανωτέρω απόφασης κατά το μέρος που με αυτήν ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων στο Τμήμα ΜΕΝΝ ΑΠΘ και στο Τμήμα ΜΕΝΝ ΕΣΥ, σε συνέχεια πολυετούς και μη σύννομης, όπως ισχυρίζεται, πρακτικής, σε υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μαιών – Μαιευτών σε αντίθεση κατά την ΕΝΕ στις προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Δοθέντος πως οι επιλεγέντες και τοποθετηθέντες υπάλληλοι του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου κλάδου ΤΕ Μαιών στις ανωτέρω θέσεις τυγχάνουν μέλη του Συλλόγου μας και ενόψει του ότι με την ανωτέρω εξώδικο θίγονται καίρια ζητήματα άσκησης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων ως μαίες/μαιευτές, είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποστείλουμε την παρούσα και επαγόμαστε σχετικά τα ακόλουθα με αναφορά στην ανωτέρω εξώδικό σας.

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας, ο οποίος λειτουργεί ως ν.π.δ.δ. εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2593/1953 «περί ασκήσεως μαιευτικού επαγγέλματος», και το β.δ. της 15/28.12.1955 «περί συλλόγου επιστημόνων μαιών», έχει ως μέλη του δια νόμου άπασες τις μαίες που ασκούν το οικείο επάγγελμα εντός της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, βάσει των οικείων διατάξεων, ο Σύλλογός μας, μεταξύ άλλων, καταστατικό σκοπό έχει την μέριμνα για την επιστημονική και ηθική εξύψωση του μαιευτικού επαγγέλματος και την προσαρμογή των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των μαιών προς το γενικότερο συμφέρον, σκοπός ο οποίος επιδιώκεται και με τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης και εφαρμογής των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των μαιών. Ακόμη, σχετικά με τον δεοντολογικό κανονισμό των μαιών, σχετικό είναι το υπ’ αριθ. 686/1960 β.δ. (ΦΕΚ Α΄ 159) και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μαιών – μαιευτών σχετικό είναι το π.δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α΄ 159/14.6.1989).

Όσον δε αφορά την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μαιών – μαιευτών, αυτές περιγράφονται σαφώς στην οικεία νομοθεσία, που αποτελεί μάλιστα και κοινοτική νομοθεσία και ασκούνται αποκλειστικά από πτυχιούχους μαίες και μαιευτές που έχουν λάβει την αναγκαία επιστημονική εκπαίδευση και διαθέτουν την σχετική εξειδίκευση. Μεταξύ δε άλλων, όπως ρητά προβλέπεται στα ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα – δικαιώματα των μαιών – μαιευτών στο π.δ. 351/1989, αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου μέχρι την 28η ημέρα (όσον δε αφορά τα προώρως γεννηθέντα νεογνά νοείται η ΄΄διορθωμένη΄΄ ηλικία του νεογνού που είναι οι 42 εβδομάδες της κύησης πλέον των προβλεπομένων 28 ημερών), την φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό και την λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης. Επιπρόσθετα, στα επαγγελματικά δικαιώματα – καθήκοντα των μαιών περιλαμβάνεται και η μεταφορά του νεογνού στην κατάλληλη μονάδα (ΜΕΝΝ) σε περίπτωση πρόωρου ή προβληματικού νεογέννητου, όπως και η προετοιμασία για την υποδοχή πρόωρου ή προβληματικού νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις νοσηλευτικές μονάδες. Ακόμη αναφέρουμε πως, όπως προκύπτει από τα επίσημα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Μαιευτικής των ΤΕΙ της χώρας, όσον αφορά την επιστημονική επάρκεια των μαιών/μαιευτών στο ειδικό αντικείμενο της φροντίδας νεογνών στα πλαίσια μονάδας εντατικής νοσηλείας, οι μαίες που φοιτούν στα ΤΕΙ παρακολουθούν και εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της νεογνολογίας, καθώς επίσης στην εξάμηνη πρακτική του άσκηση παρακολουθούν επί ένα μήνα την εντατική μονάδα νεογνών, κάτι που μόνον για τις μαίες και τους μαιευτές λαμβάνει χώρα και όχι για τους νοσηλευτές που δεν έχουν αντίστοιχη ειδική εμπειρία πρακτικής άσκησης σε εντατική μονάδα νεογνών ούτε την σχετική επιστημονική κατάρτιση στις σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο.

Προκειμένου για την εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο των οικείων κοινοτικών ρυθμίσεων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ της 21 Ιανουαρίου 1980 και υπ’ αριθ. 80/1273/ΕΟΚ της 22 Δεκεμβρίου 1980, εκδόθηκε το Π.Δ. 97 της 12/31.3.86 (ΦΕΚ Α` 35) υπό τον τίτλο άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από Μαίες ή Μαιευτές υπηκόους των Κρατών – Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω π.δ., όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, με το π.δ. 266/2003, ορίζονται οι συγκεκριμένοι επιτρεπόμενοι τίτλοι σπουδών για την άσκηση του επαγγέλματος της μαίας – μαιευτή και τα ζητήματα για την επιτρεπτή άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων αλλά και οι υποχρεώσεις που έχουν, λόγω του ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος για την άσκηση του επαγγέλματος, που επιτάσσει την ρύθμισή του από κανόνες αναγκαστικού δικαίου κοινοτικής προέλευσης.

Περαιτέρω, κατά το N.Δ. 2593 της 17/18 Σεπτεμβρίου 1953 (Α 256).Περί ασκήσεως του Μαιευτικού επαγγέλματος και περί εκπαιδεύσεως των Μαιών, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι : «1. Προς ασκήσιν του επαγγέλματος προς χρησιμοποίησιν του τίτλου της Μαίας και την απόκτησιν των διά του παρόντος Ν.Δ. παρεχομένων δικαιωμάτων απαιτείται πτυχίον μιάς των εν τω Κράτει λειτουργουσών και ανεγνωρισμένων Μαιετυικών Σχολών ή των εν τη αλλοδαπή ισοτίμωντοιούτων χορηγουμένον κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Ο Υπουργός Κοιν. Προνοίας μετά γνωμάτευσιν του Α.Υ. Συμβουλίου δι` αποφάσεως του ορίζει εκάστοττε αλλοδαπάς Σχολάς ισοτίμους προς τας ημεδαπάς. Οι πτυχιούχοι των ισότιμων Σχολών της Αλλοδαπής υποχρεούται να υπηρετήσωσιν επί τρείς μήνας εις ίδρυμα παρ` ω λειτουργεί Σχολή Μαιών οριζόμενον υπό δοκιμασίαν πρακτικήν και θεωρητικήν ενώπιον του Διευθυντού της Σχολής λαμβάνουσι την άδειαν ασκήσεως του επαγγέλματος με την υποχρέωσιν όπως τα τρία πρώτα έτη ασκήσωσι το επάγγελμα εις μέρος οριζόμενον υπό του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας αναγραφόμενον εν τη εκδιδομένη αδεία.», κατά δε το άρθρο 3 παρ. 1 ορίζεται ότι : «Η εκπαίδευσις των Μαιών γίνεται μόνον εις τας επί τούτω λειτουργούσας Σχολάς ενος δημοσίων ή Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή εντός Ιδρυμάτων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ας θα αναγνωρίση Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας μετά γνώμην του Α.Υ.Σ. ότι διά της αρτίας αυτών επιστημονικής οργανώσεως και του επαρκούς αριθμού κλινών διαθέουσι τα απαιτούμενα μέσα προς κατάρτησιν μαιών. Προκειμένου περί Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή περί τοιούτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου το σχετικόν Β.Δ. εκδίδεται τη συμπράξει και του Υπουργού των Οικονομικών προκειμένου δε περί Δημοτικών απαιτείται η σύμπραξις του Υπουργού των Εσωτερικών.».

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως έχουμε και προ παρελθόν επισημάνει ως Σύλλογος δυστυχώς, πανελλαδικά αλλά και εν προκειμένω στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, τα τελευταία χρόνια με την κατάργηση των παλαιών οργανισμών και με την θέσπιση νέων, στην λογική της εξοικονόμησης πόρων, έχουν λάβει χώρα πλείστες διοικητικές συγχωνεύσεις μονάδων, οι οποίες είναι πρόδηλα μη λειτουργικές και αντιβαίνουσες στην βασική αρχή και ανάγκη της υποχρέωσης παροχής αποτελεσματικών δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Έτσι λοιπόν έγινε και στην περίπτωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου με την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.123820 (ΦΕΚ Β' 3485/31.12.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό τον τίτλο ΄΄Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»΄΄, θεσπίσθηκε νέος οργανισμός και καταργήθηκε ο παλαιότερος που ίσχυε επί μακρόν. Με το νέο οργανισμό καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν πολλά τμήματα του Νοσοκομείου, καταργήθηκαν οργανικές θέσεις και ειδικότερα, όσον αφορά τα ζητήματα που άπτονται του εννόμου συμφέροντός μας, συγχωνεύθηκαν σε δραματικό βαθμό οι περισσότερες υπηρεσίες του Νοσοκομείου περί παροχής γυναικολογικών – μαιευτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την τεράστια δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, ενώ ταυτόχρονα έλαβε χώρα πρωτοφανής υπηρεσιακή υποβάθμιση των υπηρετούντων στο Νοσοκομείο μαιών και μαιευτών. Ακόμη, με τα άρθρα 6 και 7 του νέου Οργανισμού, ανατρέπεται πλήρως η υφιστάμενη και εξυπηρετούσα τις οργανικές ανάγκες διοικητική και πρακτική διάρθρωση των μαιευτικών – γυναικολογικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Ιπποκρατείου, καθώς συγχωνεύονται οι μαιευτικές κλινικές και υπηρεσίες με τις νοσηλευτικές, με άμεσο καταρχήν δυσμενές αποτέλεσμα για αμιγώς μαιευτικές πράξεις να εμπλέκονται σε θέσεις ευθύνης και ως εργαζόμενοι μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου (υπάλληλοι του νοσηλευτικού κλάδου), που δεν είναι μαίες ή μαιευτές και συνακόλουθα τίθενται και μείζονα ζητήματα αναφορικά με την ίδια την εκπλήρωση του δημοσίου συμφέροντος σκοπού του Νοσοκομείου για παροχή πλήρων και εξειδικευμένων μαιευτικών υπηρεσιών υγείας.

Μετά μάλιστα τη δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, ο Σύλλογός μας απεύθυνε προς τον τότε κ. Διοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου αίτηση, στην οποία έθετε όλα τα ζητήματα ακυρότητας και παρανομίας του νέου Οργανισμού και ιδίως τα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των μαιευτικών υπηρεσιών αυτού. Ομοίως δε, σχετικές αναφορές και αιτήσεις κατέθεσε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και η τότε Τομεάρχης του Μαιευτικού Τομέα του Νοσοκομείου, σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα. Τα ζητήματα μάλιστα προβλημάτων στην λειτουργία των μαιευτικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ήδη συζητήθηκαν και στο Δ.Σ. του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που αντελήφθη το μέγεθος του προβλήματος, και έχει ζητηθεί η τροποποίηση αυτής από τα αρμόδια Υπουργεία, εντούτοις μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει χώρα. Επιπροσθέτως δε ο Σύλλογος μας, πέραν των ανωτέρω, προσέφυγε σχετικά κατά ορισμένων άρθρων του νέου Οργανισμού και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή τους και βρίσκεται εν αναμονή έκδοσης απόφασης επί της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.

Θα αναμέναμε δε, τόσο στην περίπτωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου όσο και στις περιπτώσεις των λοιπών νοσοκομείων της χώρας, την αμέριστη συμπαράσταση της ΕΝΕ όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών σε αυτά με τους νέους οργανισμούς, δοθέντος ότι αντίστοιχες καταργήσεις και συγχωνεύσεις έλαβαν χώρα και σε αμιγώς νοσηλευτικές υπηρεσίες. Τουναντίον, με το ανωτέρω εξώδικο της ΕΝΕ, επ’ αφορμής της τοποθέτησης νέων προσωρινών προϊσταμένων τμημάτων και αναπληρωτών αυτών στο Τμήμα ΜΕΝΝ ΑΠΘ και στο Τμήμα ΜΕΝΝ ΕΣΥ, γίνεται εσφαλμένα μνεία περί δήθεν μη σύννομης πρακτικής και περί δήθεν παρανομίας στην τοποθέτηση στις θέσεις αυτές μονίμων υπαλλήλων του Νοσοκομείου κλάδου ΤΕ Μαιών, ωσάν να τοποθετήθηκαν οι εν λόγω υπάλληλοι σε νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου και όχι στις ειδικές μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών, που αντικείμενο έχουν ακριβώς αυτό, ήτοι την εντατική νοσηλεία νεογνών αμέσως μετά τον τοκετό, που αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενη εργασίας των επαγγελματιών μαιών και μαιευτών και απαιτούνται σχετικά εξειδικευμένες γνώσεις.

Σε ότι αφορά ειδικότερα την επιλογή Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Τμήμα ΜΕΝΝ ΕΣΥ και ΜΕΝΝ ΑΠΘ, αυτή από άποψη επιστημονικού – επαγγελματικού αντικειμένου και κλάδου των επιλεγέντων υπαλλήλων ΤΕ Μαιών, είναι απολύτως σύννομη και ουδεμία παράνομη υφίσταται. Η αναφορά δε της ΕΝΕ στην ανωτέρω εξώδικο περί μη χαρακτηρισμού των ανωτέρω υπηρεσιών ρητά στον ισχύοντα οργανισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ως μαιευτικού – γυναικολογικού τμήματος, σε καμία περίπτωση δεν αίρει τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών ως μαιευτικού αντικειμένου, ενόψει του ότι αποκλειστικό αντικείμενο έχουν την παροχή αυξημένης φροντίδα και εντατικής νοσηλείας σε νεογνά. Συνεπώς, ουδαμώς αποκλείονται οι μαίες μόνιμες υπάλληλοι από την δυνατότητα άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου στα εν λόγω τμήματα, τουναντίον, όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, η άσκηση αμιγώς μαιευτικών καθηκόντων από νοσηλεύτριες θα αντέκειτο στην ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία και θα συνιστούσε άσκηση αλλότριων καθηκόντων. Άλλωστε, ακόμη και από αυτές τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, δεν συνάγεται οιοδήποτε άλλο συμπέρασμα ή επιχείρηση, καθώς η αναφορά στο άρθρο 18 αυτού περί του ότι προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μαιευτικής στο Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου, αφορά αποκλειστικά το αμιγώς μαιευτικό – γυναικολογικό τμήμα κατά τον χαρακτηρισμό που δίδεται με τον οργανισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και έτερες μαιευτικού αντικειμένου υπηρεσιακές μονάδες στο Νοσοκομείο. Όπως δε και ανωτέρω εκτέθηκε, ναι μεν με το νέο Οργανισμό μειώθηκαν δραματικά τα αμιγώς μαιευτικά – γυναικολογικά τμήματα, εντούτοις σαφώς και δεν υφίσταται ένα μόλις μαιευτικό – γυναικολογικό τμήμα στο Νοσοκομείο. Αντίθετο δε επιχείρηση δεν μπορεί να εξαχθεί ούτε και από την συνολική συγκριτική και συστηματική επισκόπηση και ερμηνεία του οργανισμού όσον αφορά ειδικά τις επίμαχες μονάδες ΜΕΝΝ ΑΠΘ και ΜΕΝΝ ΕΣΥ, καθώς ουδεμία ρητή ειδική πρόβλεψη υφίσταται όσον αφορά τα εν λόγω Τμήματα αναφορικά με τα προσόντα και τον κλάδο των υπαλλήλων που προΐστανται σε αυτά. Συνεπώς, είναι σαφές εν προκειμένω πως ουδεμία παρανομία από τις ανωτέρω προσωρινές τοποθετήσεις υφίσταται και όσα περί του αντιθέτου μνημονεύονται στην ανωτέρω εξώδικο τυγχάνουν αβάσιμα και αλυσιτελή ως ερειδόμενα επί εσφαλμένης προϋπόθεσης.

Αντίστοιχα, από την οικεία νομοθεσία και τη σχετική νομολογία (βλ. ΔΕφΘεσ 45/2006 κ.ά.), είναι απολύτως σαφή τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι αντίστοιχες επαγγελματικές δεξιότητες και υποχρεώσεις των μαιών. Ανεξαρτήτως δε των ανωτέρω, η τυχόν άσκηση των κατά νόμο καθηκόντων των μαιών αποτελεί έννομο δικαίωμα τους, του οποίου η αφαίρεση αντιβαίνει στο άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα και συνιστά και ευθεία προσβολή των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και δη το άρθρο 16 παρ.7 αυτού.

Δυστυχώς, στην προκείμενη περίπτωση διαπιστώνουμε πως με την ανωτέρω εξώδικό σας και λόγω και μόνον της μη επιλογής νοσηλευτών μελών της ΕΝΕ στις ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις, επιδιώκετε την ανάκληση ή ακύρωση αποφάσεων που νομότυπα έχουν ληφθεί και μάλιστα κατά εντελώς συντεχνιακό τρόπο στρέφεστε ουσιαστικά κατά των νομίμων επαγγελματικών δικαιωμάτων των μαιών μελών του Συλλόγου μας. Η τακτική όμως αυτή κάθε άλλο παρά προσιδιάζει σε δημόσιο φορέα, που δραστηριοποιείται στον κρίσιμο χώρο της δημόσια υγείας, όπως και ο Σύλλογός μας. Τουναντίον, θα έπρεπε οι νοσηλευτές και οι μαίες να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, συγκροτώντας ενιαίο μέτωπο ενάντια στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία και τα οποία είναι κοινά για όλους μας και όχι ασφαλώς να προσπαθεί η μία επαγγελματική ομάδα να επιτεθεί, και μάλιστα αναιτιολόγητα και αναίτια, στα δικαιώματα της άλλης, όπως δυστυχώς διαπιστώνεται ότι συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση.

ΕΠΕΙΔΗ πρόθεσή μας δεν είναι ασφαλώς να αντιδικήσουμε με την ένωσή σας, αλλά απεναντίας να προάγουμε την ομαλή και αποδοτική συνεργασία μας και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε απόλυτα, έχοντας πρόδηλο έννομο προς τούτο συμφέρον, να εργασιακά και εν γένει επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας μαιών, τα οποία υφίστανται άνευ νόμιμης αιτίας επίθεση με την ανωτέρω εξώδικό σας.

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να συμμορφωθείτε προς τη νομιμότητα και να ανακαλέσετε τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εξώδικό σας περί μη σύννομης και παράνομης επιλογής μονίμων υπαλλήλων του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης στις θέσεις προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων στα τμήματα ΜΕΝΝ ΑΠΘ και ΜΕΝΝ ΕΣΥ.

ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση μη απόκρισής σας στα ανωτέρω, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε για λογαριασμό των μελών μας κάθε νόμιμο δικαίωμα και να προβούμε σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Θ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Θ

ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΑΣΝΑΡΗ